Ha estat útil aquesta informació?

Tinte a Albacete té els següents codis postals:

Carrer Senars Parells Codi postal
Tinte 0001-0017 0002-0020 02001
Tinte 0019-Final 0022-Final 02002